فساد ۸۰ میلیارد تومانی به دلیل "ناچیز" بودن در ایران بررسی نشد

آذوح: مهدی موسوی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفته است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از یک پروندۀ فساد ۸۰میلیارد تومانی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور پرده برداشت. اما، به دلیل ناچیز دانستن مبلغ فساد بررسی آن را از دستور کار خارج کرد.
با این حال، علی شمس اردکانی، بنیانگذار منطقۀ آزاد قشم و نخستین مدیر عامل این جزیره، به تازگی قاچاق سوخت را مهمترین عامل فساد و ساز و کار قاچاق کالا در ایران دانست و گفت : سالانه حدود ۱۵میلیارد دلار قاچاق سوخت و ۲۰میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور صورت می پذیرد و حجم این دو قاچاق به اندازه ای است که عملاً هر منطقه ای از ایران در کنترل یک باند قاچاق قرار گرفته است.
علی شمس اردکانی افزوده است که "قاچاق به یک حرفۀ ملی" در ایران تبدیل شده و عمدۀ قاچاق کشور مربوط به قاچاق گازوئیل است و دلیل آن هم قیمت بسیار پایین گازوئیل در ایران در قیاس با کشورهای همسایه از جمله ترکیه است. شمس اردکانی گفته بود : "برای نمونه از آنجا که قیمت گازوئیل در ایران ۵۰۰تومان و در ترکیه ۶۰۰۰تومان است قاچاقچیان به مدت چند سال و با تبانی استاندار اردبیل روزانه ۳۰۰هزار لیتر سوخت قاچاق به ترکیه می فرستادند و درآمدی معادل ۳۰۰هزار دلار در روز یعنی بیش از یک میلیارد دلار در سال به دست می آوردند.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn